Newsletter


SIAG APDE Newsletter #5 (coming soon)

SIAG APDE Newsletter #4 (February 2011) (pdf)

SIAG APDE Newsletter #3 (April 2009) (htm)

SIAG APDE Newsletter #2 (May 2007) (htm)

SIAG APDE Newsletter #1 (September 2005) (pdf)